Audio produkcija

Snimanje i kompletna audio produkcija
Radijskih reklama
Džinglova
Drugih audio sadržaja
Profesionalni glasovi spikera
Audio materijal po svetskim standardima 
Voice over, telefonske centrale, emisije...

SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE ZA VIŠE INFORMACIJA

AUDIO PRODUKCIJA I IZRADA RADIO REKLAMA

Naša kompanija, World Wide Multimedia se bavi i snimanjem i kompletnom produkcijom radijskih reklama, džinglova, audio knjiga, dokumentarnih emisija, poruka za telefonske centrale, voice over, radijskih emisija, promo spotova, najava i drugih audio sadržaja.

Kompletan audio materijal, koji izađe iz naše produkcije, zadovoljava sve svetske standarde u pogledu tehničkog kvaliteta. Profesionalni glasovi naših spikera mogu odgovoriti svakom Vašem specifičnom zahtevu u najkraćem mogućem roku. Sve reklame koje Vam snimimo možete koristiti za emitovanje i u drugim medijima.

AUDIO PRODUKCIJA, ID DŽINGLOVI, PROMOCIJE I REKLAME

U kombinaciji sa muzikom, postoji mogućnost da se u Vašim objektima emituju samo Vaše promocije, reklame, najave, akcije.

Audio produkcija i jedinstveni servis koji World Wide Multimedia pruža, emitovanjem (ID) identifikacionih džinglova Vašeg brenda, predstavljate Vašu firmu kao modernu, dinamičnu, ozbiljnu kompaniju od poverenja.

Programiranje emitovanja reklamnih poruka se vrši pomoću aplikacuje Biznis Panel ili po potrebi programiranje može izvršiti naš tim za podršku u koordinaciji sa Vašom marketing službom. Po Vašem zahtevu, reklame se mogu emitovati češće, ređe ili po unapred dogovorenom medija planu.

WWM ima sopstvenu produkciju reklamnih džinglova, ali i uspešnu saradnju sa brojnim produkucijskim kućama. Možemo odgovoriti svakom Vašem zahtevu u najkraćem mogućem roku. Reklame koje Vam mi možemo snimiti možete koristiti za emitovanje i u drugim medijima.


AUDIO PRODUKCIJA - USLUGE

Izrada radio reklama
Izrada ID džinglova
Izrada audio knjiga
Izrada dokumentarnih emisija
Izrada poruka za telefonske centrale
Voice over
Izrada radijskih emisija
Izrada promo spotova i najava

SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE ZA DODATNE INFORMACIJE

© 2024 WWM