MUZIKATA PRAVI RAZLIKA

SAMO VAŠE, BRENDIRANO PERSONALIZIRANO RADIO. EDNOSTAVNO I DOSTAPNO
KADE VO SVETOT.

Vrven izbor na muzika za restorani, kafulinja, klubovi, butici, trgovski centri, supermarketi, saloni, knižarnici, trgovski lanci, hoteli, benzinski pumpi, obložuvalnici, sportski sali, kliniki, prodavnici i drugi aktivnosti.
ZAKAŽETE 7 DNEVEN PROBEN PERIOD

KLIENTI KOI NI VERUVAAT:

2000 lokacii vo 14 zemji.
Neka bide tvoe
muzikata ja puštaat profesionalci
zatoa što MUZIKATA PRAVI RAZLIKA!

Odamna e dokažano deka muzikata ima direktno vlijanie vrz čovečkiot um, raspoloženie, karakter i zdravje. Muzikata na rabotnoto mesto go podiga nivoto na produktivnost, so toa što go ublažuva stresot i napnatosta, prikrivajḱi gi neprijatnite zvuci. Vidot, tempoto i drugite parametri na muzikata vlijaat na vremeto što gostite ḱe go pominat vo vašiot objekt, brzinata na pienje i jadenje hrana, brzinata na dviženje niz vašiot pazar, kako i celokupnoto čuvstvo na zadovolstvo. Luǵeto koi slušaat muzika se pokreativni i pobrzo gi rešavaat zadačite od onie koi rabotat vo tišina. Vnimatelno izbranata muzika mnogu vlijae na imidžot na kompanijata.
ZAKAŽETE 7 DNEVEN PROBEN PERIOD
5 PRIČINI ZOŠTO
PERSONALIZIRANO RADIO
Golem izbor na muzički žanrovi od celiot svet i širok spektar na žanrovi EX YU
Muzika programirana spored vašiot koncept, vreme od denot ili denovi vo nedelata
Site pesni se so superioren kvalitet na zvukot i ednakov volumen (nivo)
Zajaknuvanje na vašiot brend i voveduvanje nov marketing kanal
Vnimatelno izbranata muzika pridonesuva za pogolemo zadovolstvo na klientite i produktivnost na vrabotenite
Celosno podeseno samo „Vašeto brend radio“, onaka kako što otsekogaš ste sakale. Uživajte vo site pridobivki od vrvniot izbor na muzika i novata energija za vašiot brend.

PROBAJ SEGA!

BESPLATNO
7 dena test period

BESPLATNO
ID jingle i prva reklama

24/7
Tehnička poddrška

MRM Aplikacija

Moj Radio Manager aplikacija
so koj možete sami da go napravite toa
da go smeni žanrot vo odnos na atmosferata vo kafeanata.

SCB - Streaming Client Box

Ured za emituvanje
Vašeto radio za rešavanje problemi
vo slučaj na loš internet.

7 DENA

BEZ NIKAKVI OBVRSKI

Napraveno spored najsovremenite svetski standardi za formatiranje vo prodavnicata
muzika i personalizirana samo za vas spored vašite potrebi i baranja.
Brojni karakteristiki na uslugata „Moj radio menadžer“: omileni pesni, omileni umetnici, crna lista na pesni
i umetnici, barajte pesni i izveduvači, širok opseg na personalizacija spored vašite baranja

Možnost za posebno emituvanje na različni kampanji na različni lokacii

Snimanje i kompletna produkcija na radio reklami i drugi audio sodržini

Instaliranje na našiot SCB ured, koj gi rešava problemite so loš internet ili isklučuvanje na internet

Dostapna cena za formatiranje na vašeto radio, spored sistemot „kluč na raka“. 
Profesionalno mešana muzika, bez pauzi, redosledot na pesnite nikogaš ne se povtoruva.

Site pesni se so superioren kvalitet na zvukot, ednakov volumen (nivo)

Sposobnost za promena na poveḱe od 85 različni muzički žanrovi od celiot svet 
i širok spektar na EX YU žanrovi, vnimatelno izbrana muzika od našite muzički urednici

Emituvanje na džinglovi „Slušaš radio VAŠIOT BREND“ i sl.

Emituvanje na vašite reklami, promocija...
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
© 2024 WWM