PTV- Vaša
Personalizovana Televizija
- Korisne informacije na ekranima u Vašem objektu

- Cenovnik, vremenska prognoza, vesti, sportksi
rezultati, info o pesmi koju Vaši gosti trenutno slušaju,
QR kod cenovnik, instagram objave

- Novi marketniški kanal - Ciljna grupa je pogođena 100%

- Umređavanje sa društvvenim mrežama, najave svirki i
drugih dešavanja

-Najbrži i najpovoljniji način da novu akciju ili artikle
reklamirate u svim Vašim objektima

- Vezane usluge SCAN MEnu - PTV.
Jednim klikom ćete moći da objavite novo jelo ili piće,
napravite akciju i promociju...
PTV je dinamičan sistem koji omogućava emitovanje različitih artikala usluga
specifičnih za Vaš lokal. Naša usluga je osmišljena da unapredi korisničko iskustvo
i poveća angažovanje klijenata, pružajući im relevantne inforamcije i promocije u
realnom vremenu.
Uz PTV, vi imate potpunu kontrolu nad sadržajem koji se prikazuje. Naš intuitivni
admin panel omogućava Vam da prilagodite različite aspekte emitovanja. 
Personalizovana Televizija je idealna za svaki poslovni prostor koji želi da unapredi
korisničko iskustvo i poveća viljivost svojih proizvoda i usluga. Naša usluga je
fleksibilna, laka za korišćenje i porpuno prilagodljiva Vašim specifičnim potrebama.
Povećajte angažovanje klijenata, poboljšajte komunikaciju i ostvarite bolje
poslovne rezultate uz PTV. Kontaktirajte nas danas i saznajte kako Personalizovana
Televizija može unaprediti Vaše poslovanje!
© 2024 WWM